Forbud mot oljefyring fra 2020

Fra 1.1.2020 er det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til oppvarming av bygninger i Norge.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hensikten med forbudet er å redusere klimagassutslipp. Det er eier og bruker av fyringsanlegget som er ansvarlig for at forbudet overholdes, mens kommunen er tilsynsmyndighet.

Når mange skifter fra oljefyring til andre oppvarmingsløsninger, vil det også være mange nedgravde oljetanker som går ut av bruk. Lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann. Derfor skal tanken som hovedregel tømmes og graves opp. I særlige tilfeller hvor det kan bli uforholdsmessig vanskelig og dyrt å fjerne tanken helt, for eksempel som følge av tankens plassering og tilkomstmuligheter, kan det søkes om unntak fra kravet om oppgraving. Da må tanken rengjøres og fylles igjen med stabile masser.

Ofte stilte spørsmål om nedgravde oljetanker (Miljødirektoratet)

Hvordan bytte ut oljefyring og fjerne oljetank? På nettsiden www.oljefri.no kan bolig- og byggeiere over hele landet fylle inn et skjema, og innhente tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester. Nettsiden har også en kalkulator for hva ulike løsninger kan koste.

Meldinger om tanker som er fjernet eller sanert, kan sendes postmottak@nittedal.kommune.no


Publisert: 13.01.2020 12.23
Sist endret: 13.01.2020 12.42