Informasjon om siktelse mot ordfører

Informasjon om siktelse mot ordfører Hilde Thorkildsen, samt saksframlegg og protokoll fra formannskapets møte fredag 19. juni 2020.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det har i dag blitt offentlig kjent at påtalemyndigheten (Økokrim) har siktet ordfører Hilde Thorkildsen for grov korrupsjon.Tiltalebeslutning er ikke tatt ut, og vi vet ikke om Økokrim kommer til å henlegge saken eller om de vil ta ut tiltale. Det foreligger ikke opplysninger som gir grunn til mistanke mot andre folkevalgte eller ansatte i kommunen.

Formannskapet ble i møte 19.juni orientert om saken. I spørsmålet om offentliggjøring har det vært viktig å veie hensynet til etterforskningen, demokratiet, personlige hensyn og offentlighetens interesse opp mot hverandre. Det er påtalemyndigheten (Økokrim) som avgjør offentliggjøring. Vi har fram til nå fått informasjon om at etterforskningen er hemmelig og at det ikke er ønskelig for etterforskningen med offentlighet. Det har vi respektert.

Det er påtalemyndigheten og domstolen som må avgjøre slike saker. Hilde Thorkildsen er for tiden sykmeldt og fungerer derfor ikke i ordførervervet. Dette er en trist og krevende sak for alle involverte. Nå avventer vi konklusjonen i etterforskningen.

Med vennlig hilsen
Inge Hallgeir Solli
Varaordfører

Saksframlegg og protokoll fra formannskapets møte 19.06.20


Publisert: 23.06.2020 12.44
Sist endret: 23.06.2020 12.44