Kommunestyre- og fylkestingsvalg - Kunngjøring listeforslag

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?
Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister:

  • Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 Hagan eller leveres på rådhuset, Rådhusveien 1, 1482 Nittedal.
  • Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.
  • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
  • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Malen finner du i bunnen av denne linken, og den som dere skal bruke er kommunestyrevalget med inntil 73 kandidater (A4) bokmål; https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/

På denne linken kan du lese vår fullstendige gjennomgang av kravene til listeforslag og behandling av disse i henhold til valgboka.

Spørsmål kan rettes til valgstyrets sekretær Heidi Lynnebakken på mail: heidi.lynnebakken@nittedal.kommune.no


Publisert: 14.03.2019 12.07
Sist endret: 14.03.2019 13.56