Si din mening om hvordan du vil at Tumyrhaugen skal være

Vi skal lage en ny plan for å styre utviklingen på Tumyrhaugen, og planprogram for arbeidet ble fastsatt av Formannskapet i august. Det er ikke bestemt hvor ny bebyggelse eventuelt skal tillates.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Åpent møte i Flammen onsdag 15.januar kl.18 Fortettingsanalysen som er bestilt er nå ferdig. På møtet den 15. presenterer vi analysen og forklarer hvordan dere kan legge inn innspill. Møtet er i Storsalen og er åpent for alle interesserte.  Les mer her

Undersøkelser og faglige vurderinger
Ved varsel om oppstart av planarbeidet fikk vi mange innspill. Vi gjør også en del arbeid for å få gode anbefalinger for hvordan vi kan styre utviklingen på en god måte:
- Fortettingsanalyse
- Undersøke naturverdier
- Trafikksikkerhet
- Bebyggelse og overvann

Befaringer har foregått i sommer og i høst. Både Sørli skole og Rotnes skole har gjennomført barnetråkkregistreringer, og vi har hatt møter og befaringer med blant annet barn, Velet og representanter fra FRINI.

Hva er neste steg?
Et første forslag til områdeplan sendes på høring etter at formannskapet har behandlet det. Da kan du komme med flere innspill, som alle blir vurdert.

Hva er temaene for Tumyrhaugen?
Det er mange hensyn som skal veies opp mot hverandre når man skal lage en plan som påvirker folks hverdag, både de som bor på Tumyrhaugen og de som kanskje kan tenke seg å flytte dit. Derfor er det veldig nyttig for oss å få innspill. Temaer som gikk igjen i innspillene vi fikk da planarbeidet startet, var blant annet:
• ønske om bedre trafikksikkerhet for gående og syklende, med fortau langs veiene og flere snarveier
• bekymring for at utmarka bak bebyggelsen skal bli utbygd og med mer belastning på veinettet og mer kø på riksvei 4
• bekymring for at nye hus skal bli for høye og stenge for sol
• forslag om aktivitetsområde ved Mattismyra
• ønske om permanent barnehage i Granstua, samtidig med bekymring for biltrafikken med barnehage her  
• bekymring for at det skal komme nye boliger som ødelegger Tumyrhaugen som et godt sted å bo, mens andre ønsker seg flere hus, slik at de kan få flere lekekamerater
• ønske om flere lekeplasser og flere steder å samles
• ønske om ekstra adkomstvei til feltet, lokal bussrute og flere togavganger


Publisert: 12.04.2019 15.11
Sist endret: 20.12.2019 09.25