Si din mening om hvordan du vil at Tumyrhaugen skal være

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi skal lage en ny plan for å styre utviklingen på Tumyrhaugen, og et forslag til planprogram er nå til høring. Det er ikke bestemt hvor ny bebyggelse eventuelt skal tillates.

Hva skjer nå?
Parallelt med deres innspill gjør vi en del arbeid for å få gode anbefalinger for hvordan vi kan styre utviklingen på en god måte:
- Fortettingsanalyse
- Undersøke naturverdier
- Trafikksikkerhet
- Bebyggelse

Befaringer i terrenget starter opp etter påske. Utover våren kommer vi til å invitere Velet, foreldregrupper, skolebarna og andre til å delta på forskjellige måter.

Hva er neste steg?
Rekker du ikke å sende oss innspill før fristen 19.april, kommer det flere muligheter til å si sin mening. Etter sommerferien vil vi invitere til et innbyggermøte. Møtet blir åpent for alle interesserte og vil bli annonsert på våre nettsider, Facebooksider og med plakat på oppslagstavler, stasjonen og Bunnpris.

Områdeplan
Deretter lager vi et første forslag til områdeplan som sendes på høring etter at formannskapet har behandlet det. Da kan du komme med flere innspill, som alle blir vurdert.

Hva er temaene for Tumyrhaugen?
Det er mange hensyn som skal veies opp mot hverandre når man skal lage en plan som påvirker folks hverdag, både de som bor på Tumyrhaugen og de som kanskje kan tenke seg å flytte dit. Derfor er det veldig nyttig for oss å få innspill. Vi har allerede fått inn mange gode innspill. Blant temaer som går igjen er blant annet:
• ønske om bedre trafikksikkerhet for gående og syklende, med fortau langs veiene og flere snarveier
• bekymring for at utmarka bak bebyggelsen skal bli utbygd og med mer belastning på veinettet og mer kø på riksvei 4
• bekymring for at nye hus skal bli for høye og stenge for sol
• forslag om aktivitetsområde ved Mattismyra
• ønske om fast barnehage i Granstua
• bekymring for at det skal komme nye boliger som ødelegger Tumyrhaugen som et godt sted å bo, mens andre ønsker seg flere hus, slik at de kan få flere lekekamerater
• ønske om flere lekeplasser og flere steder å samles
• ønske om ekstra adkomstvei til feltet, lokal bussrute og flere togavganger

Vi tar gjerne i mot dine tanker om disse temaene, men se gjerne også på listen om det er noe som ikke har blitt nevnt av andre, som er viktig for deg.

Send inn din mening før 19. april
Vi tar gjerne imot flere innspill. Innspill merker du saksnr. 16/02988 og sender til postmottak@nittedal.kommune.no  eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan. Fristen for å gi innspill til planprogrammet er 19.april. Dokumentene finner du her: https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/horinger-og-kunngjoringer/


Publisert: 12.04.2019 15.11
Sist endret: 12.04.2019 15.13