Tumyrhaugen - vi ønsker innspill!

Det er laget en kartfortelling der du kan gi dine innspill til planarbeidet. Kartfortellingen er en analyse som konsulentfirmaet AsplanViak har gjort av Tumyrhaugen-området slik det er i dag, og konsulentenes anbefalinger og idèer til hvordan området kan utvikles. Har du også tanker og innspill om Tumyrhaugen, vil vi gjerne høre fra deg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kartet der du kan gi innspill ligger både helt foran og bakerst i kartfortellingen. Underveis i kartfortellingen presenteres tekst og forskjellige temakart fra fortettingsanalysen som konsulentene har laget.

Spørsmål vi gjerne vil ha svar på:

  • Hvilke friområder på Tumyrhaugen bruker du?
  • Hva slags type friområder er det behov for på Tumyrhaugen?
  • Er det arealer markert på kartet her du skulle ønske var bedre opparbeidet? Hva ville du hatt på disse arealene?
  • Vet du om nye steder som kunne egnet seg som lekeplass, park eller friområde?
  • Vet du om andre snarveier som ikke er med på kartet?
  • Hvor bør det etableres nye snarveier?
  • Er det områder på Tumyrhaugen der du føler deg utrygg som fotgjenger, syklist eller bilist?
  • Hvis du måtte plassere høyere og tettere bebyggelse et sted på Tumyrhaugen, hvilke arealer mener du egner seg?

Vi minner ellers om det åpne møtet i Flammen onsdag 15.januar kl.18, der vi presenterer fortettingsanalysen og viser hvordan innspill legges inn i kartet.  

Du gir innspill ved å følge denne lenken til kartfortellingen. Du kan også legge ved foto eller andre dokumenter. Det er ikke krav til at du fyller ut feltet kontaktinformasjon.

NB! Du må bruke Crome som nettleser for å komme inn.
Du kan legge inn innspill fram til 7.februar. 

Invitasjon til møtet den 15.januar finner du her


Publisert: 19.12.2019 14.44
Sist endret: 06.01.2020 14.14