Vårryddeaksjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Invitasjon til vårryddeaksjonen 4.-10. mai 2019
Nå er det snart tid for vårryddeaksjon i Nittedal. Vi håper at alle velforeninger, huseierlag, skoler og barnehager vil bli med på å rydde sin del av våre felles utearealer.

Romerike avfallsforedling (ROAF) og Nittedal kommune stiller opp med gratis sekker og bortkjøring av innsamlet avfall. Velforeningen, skolen eller barnehagen må stille med en
representant når sekkene skal hentes.

Utlevering og henting av sekker:
Sekker leveres ut av resepsjonen på rådhuset. Hver velforening/skole/barnehage vil få med en rull på 10 sekker. Ved utlevering vil servicetorget avtale tid og sted for henting av de fylte sekkene. Siste frist for henting på de forskjellige stedene vil være mandag 13. mai. Vi gjør oppmerksom på at det kun er det antall sekker som er kvittert ut fra servicetorget som blir tatt med når vi henter de fylte sekkene.

Hva kan samles i sekkene?
Det er kun avfall fra nærområdet (grøfter, gangveier, lekeplasser osv.) som skal samles i sekkene. Eksempler på slikt avfall er papir, flasker, bokser, korker og plast. Sekkene skal ikke inneholde hageavfall, grus eller stein.

Miljødugnad
Nittedal kommune arrangerer en miljødugnad sammen med Lions lørdag 4. mai. Dugnaden består i å rydde søppel på en strekning langs Nitelva. Nærmere informasjon om
dugnaden kommer i Varingen og på www.nittedal.kommune.no. Alle interesserte er
velkomne.

Lykke til, og på forhånd takk for hjelpen.


Publisert: 09.04.2019 14.27.31
Sist endret: 09.04.2019 14.27