Velkommen til Sørli skole 

Om skolen

Sørli skole er ny utbygd og nyrenovert og ligger idyllisk inntil grensen av Nordmarka.

Vi er en skole i sterk vekst og nærmer oss 400 elever fra 1.-7. trinn.

Vi er flittige brukere av marka både sommer og vinter.

Vi har fokus på å skape et godt og trygt læringsmiljø hvor elevene bygger gode relasjoner til hverandre og utvikler ferdigheter for å kunne mestre sine liv og senere delta i arbeid og felleskap i samfunnet.

Skolens visjon er: Lek, læring og livsmestring.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Eva Britt Rem
Rektor
Telefon: 67 06 22 80 / 930 13 876
Epost: eva.britt.rem@nittedal.kommune.no

 

Nina Sæther
Saksbehandler
Telefon: 67 06 22 70 
Epost: nina.saether@nittedal.kommune.no

 

John - Ludvig Valen
Inspektør 1 - 4
Telefon: 67 06 22 74 / 926 86 097
Epost: john-ludvig.valen@nittedal.kommune.no

 

Helene Granli
Inspektør 5 - 7
Telefon: 67 06 22 73 / 958 57 477
Epost: helene.granli@nittedal.kommune.no 

 

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller appen).

Oversikt over lærere 

Virksomhetsplan 2019

Skolens virksomhetsplan

Skolens satsningsområder
  • Inkluderende læringsmiljø
  • Bedre tverrfaglig innsats - BTI
Klassenes start- og sluttider

Timeplan 

Foreldrekontakter 2019-2020

Skoleåret 2019-2020

Møteplan FAU og SU skoleåret 2019-2020

Møteplan FAU og SU

FAU

Leder: Kim Lameus
Nestleder: Maiken Christin Bakken
Sekretær: Solveig Buset
Kasserer: Espen Ulland

FAU - Satsningsomtåde 2018-2020

Referat 2019-2020:

Referat FAU 28.08.2019

Referat 2018-2019:

Referat FAU 06.03.2019

Referat FAU 10.10.2018

Referat FAU 23.08.2018

SU/ SMU

Leder: Kim Lameus
Medlem: Maiken Christin Bakken
Elevrådsrepresentanter: Andrea Moseby Hestekind  7b,
Aksel Røtvold Farstad  6a og Emil Brekke Skara 6b
Kommunestyrets representant: Ann-Karin Pettersen
Lærerrepresentanter: Katrine Lønnås og Kari Selmer
Andre ansatte: Ann-Christin Ø. Holberg
Sekretær: Eva Britt Rem

Referat 2019-2020:

Referat SU 04.09.2019

Referat 2018-2019:

Referat SU 22.05.2019

Referat SU 13.03.2019

Referat SU 23.01.2019

Referat SU 14.11.2018

Referat SU 19.09.2018

 

Bilder av nybygget på Sørli skole

Bildene er tatt av ECT AS v/Thomas Mood Hummel

Sørli skole SFO

Barna er velkomne til SFO før og etter skoletid. Vi er opptatt av at barna skal oppleve lek, læring og livsmestring på SFO gjennom ulike aktiviteter. 

For at SFO-tiden skal oppleves som fritid, må barna gis valgfrihet og mulighet til medvirkning. SFO skal ha en friere organisering enn den de møter i skoletiden. Leken er den viktigste SFO-aktiviteten, og derfor arbeider vi voksne for at leken blir på barnas premisser.

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 0700 – 1700

Stengt
Romjulen
Påsken
Hele juli
Tre planleggingsdager (egen informasjon)

Kontaktinformasjon

Katrin Smigun
SFO - leder
Telefon: 67 06 22 74 / 968 74 864
Epost: Katrin.Smigun@nittedal.kommune.no

SFO Base 1 (1.-2. trinn)
Telefon: 902 81 869

SFO Base 2 (3.-4. trinn)
Telefon: 902 74 254

Måltider

Det serveres en enkel frokost fra kl. 0700 – 0745. Frokost er først og fremst tiltenkt barn som ikke rekker å spise frokost hjemme.

Vi rydder maten 0745 slik at barn og voksne rekker å gjøre seg klare til 1. time som starter 0815. I skoleferier får barn fullt kosthold på SFO.

Etter skoletid serveres det et brødmåltid pr. dag (varm mat serveres to ganger i uka - onsdag og fredag).

SFO vektlegger sunn mat. Vi serverer grønnsaker og/eller frukt daglig.

Gi beskjed dersom det er spesielle behov relatert til diverse matallergier, som for eksempel glutenfri mat e.l.

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlag for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Lokalt arbeid med Læringsmiljø

Plan for sosial læring

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten

Nina Vatn
Helsesykepleier
Mob: 948 49 141
E-post: nina.vatn@nittedal.kommune.no

 

Skolehelsetjenestens tilbud

Velkommen til skolens bibliotek

Vi har et kjempefint bibliotek og mediatek på Sørli skole. Det er et lyst og luftig rom med store vinduer ut mot skogen. Det er utstillinger av populær barnelitteratur, samt avis og tidsskrifter.

Skolen er opptatt av å tilby de siste populære bokseriene, bøker til ulike nivå og alderstrinn, lettlestebøker samt et godt utvalg av faktabøker. Dette fremmer leseiver og leseglede.

I tillegg er det fine sittegrupper, arbeidsbenker og pc`er som elevene kan bruke til ulike oppgaver.

Biblioteket er betjent fire timer i uka.

Klassene har ukentlig faste besøkstider for lån og innlevering av bøker.

Reglement for utlån i skolebiblioteket
  1. Vær alltid med en voksen på biblioteket.
  2. Du kan låne maksimalt 2 bøker om gangen.
  3. Bøkene du låner er ditt ansvar. OBS! Skal din venn låne boka etter deg, må dette alltid registreres på nytt i bibliotekets datasystemer.
  4. En bok som blir borte eller ødelagt må erstattes med et nytt eksemplar av samme bok, eller med kr 200,-
  5. Husk å være stille når du er på biblioteket. Her sitter det andre elever og jobber med skolearbeid.
  6. Hjelp til med å holde biblioteket ryddig.

Kontaktinfo

Sørliveien 52
1482 Nittedal

Tlf: 67 06 22 70
Epost

Eva Britt Rem
Rektor
Tlf: 67 06 22 80
Tlf: 930 13 876
Epost

Åpningstid SFO: 07.00-17.00


Meld fra om skolemiljøKalender

Se flere