Boligkontoret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Ta kontakt om du har spørsmål eller trenger hjelp.

Postadresse
Postboks 63
1483 Hagan

Telefon
67 05 90 00

Send e-post

Spørsmål om startlån og tilskudd

Astrid Hexeberg Grøtt
Rådgiver
Telefon: 979 64 567
Send e-post

Gunn-Tone Hammervold
Konsulent boligforvaltning
Telefon: 948 10 788
Send e-post

Spørsmål om bostøtte

Heidi Sveia Ruud
Konsulent bolig og veiledning
Telefon: 915 58 097
Send e-post

Spørsmål om utleiemegling

Arne Magnus Kind
Konsulent utleiemegling
Telefon: 902 60 194
Send e-post

Andre ansatte

Hilde Fremstad
Avdelingsleder
Telefon:414 13 909
Send e-post

Veronica Einan
Konsulent bolig og økonomiske virkemidler
Telefon: 902 31 843
Send e-post

Hva kan boligkontoret hjelpe deg med?

Vi hjelper deg som er vanskeligstilt på boligmarkedet med:

  • å søke om startlån, tilskudd og bostøtte
  • å skaffe bolig, dersom du av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold ikke klarer å fremskaffe egnet bolig på egenhånd
  • boveiledning, om du står i fare for å miste din bolig
  • råd og veiledning, om du leier kommunal bolig og ønsker å forbedre dine muligheter i boligmarkedet

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg med lav inntekt og høye boutgifter. Det er brutto inntekt (før skatt) som er grunnlaget for beregningen vi gjør.

Vi samarbeider med husbanken om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er vi som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer rundt den 20. 

Mer informasjon og søknadskjema 

Du har plikt til å melde fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Se kontaktperson

Kommunal bolig

Vi kan tildele kommunale boliger til personer/familier som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

Midlertidig bolig

NAV kan hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn. 

Informasjon om midlertidig botilbud i en nødsituasjon

Startlån/boligfinansiering

Startlån er en behovsprøvd låneordning som du kan søke for å finansiere kjøp av en nøktern bolig. Du må ha bodd i kommunen i minst 2 år før du kan søke.

Informasjon og søknad om startlån

Se kontaktperson

Boligtilskudd til etablering og tilpasning

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Informasjon om tilskudd til etablering og tilpasning 

Se kontaktperson

Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Nittedal kommune er i kontinuerlig prosess for å fremskaffe egnede boliger med tilknyttet personalbase for de som har rett på dette. For å vurdere om du er i målgruppen for denne type bolig, må du sende inn søknad. Det kan ta tid før en egnet bolig er ledig. Det er derfor en fordel om søknaden sendes inn i god tid (inntil fem år) før du vurderer at du har behov for bolig. For søkere under 18 år er det ikke nødvendig med formue- og inntektsopplysninger i søknaden. Når det er ledig bolig, tas det hensyn til de med størst behov, samt sammensetning av beboere.

Vi har flere tilrettelagte boliger/leiligheter spredt rundt i kommunen . Vårt arbeid tar sikte på at innbyggerne som bor der opprettholder dagliglivets ferdigheter,selvstendighet og nettverk, ut i fra individuelle behov.

Slik søker du

Søk om kommunal disponert bolig (innlogging via ID-porten)

Brennaveien bosenter

5 boenheter med fellesareal og personalbase.

Besøksadresse
Brennaveien 20 A
1481 Hagan

Telefon
977 26 520

Kruttverket borettslag

8 boenheter med fellesareal og personalbase. Beboerne er andelseiere.

Besøksadresse
Gudrun Mostues vei 41
1482 Nittedal

Telefon
902 96 217

Myrveien

6 boenheter med fellesareal og personalbase.

Besøksadresse
Myrveien 26
1482 Nittedal

Telefon
404 28 290

Rotnesbeitet borettslag

7 boenheter med fellesareal og personalbase. Beboerne er andelseiere.

Besøksadresse
Stasjonsveien 9
Leilighet 13B
1482 Nittedal

Telefon
948 07 533

Skyttatunet bofellesskap

7 boenheter med fellesareal og personalbase. Beboerne er andelseiere.

Besøksadresse
Bevregrasveien 1
1481 Hagan

Telefon
474 82 298

Ulvefaret

10 boenheter med fellesareal og personalbase.

Besøksadresse
Ulvefaret 119
1488 Hakadal

Telefon
922 80 179

Bolig for mennesker med psykiske lidelser

Slik søker du

Søk om kommunal disponert bolig (innlogging via ID-porten)

 

Vargveien bolig

Besøksadresse
Vargveien 3
1488 Hakadal

Telefon
400 39 525

Bolig til eldre med nedsatt funksjonsevne

Slik søker du

Søk om kommunal disponert bolig (innlogging via ID-porten)

Skytta bo- og servicesenter

Skytta bo- og servicesenter

Brennaveien 22
1481 Hagan

Har du en bolig du ønsker å leie ut?

For å imøtekomme det stadig voksende behovet for utleieboliger ønsker vi å etablere et samarbeid med private aktører i utleiemarkedet.
Vi formidler leietakere, utleier godkjenner selv aktuell leietaker og er ansvarlig for å utarbeide leiekontrakt. 

Vi kan inngå samarbeidsavtaler for planlagte nybygg eller innflytningsklare boliger.

Kontaktinformasjon:

Arne Magnus Onsrud Kind
Konsulent for utleiemegling
Telefon: 902 60 194
Send e-post

 


Publisert: 14.09.2016 10.47
Sist endret: 25.05.2020 15.16