Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Telefon
990 93 372

Åpningstider
Mandag - torsdag 14:00 - 15:00

Send e-post

Ergoterapeuter

Hege Buraas
Telefon: 990 93 372
Send e-post

Emilie Grønstad
Telefon: 482 97 279
Send e-post

Stine Marie Devik Hjertaker
Telefon: 469 48 138
Send e-post

Camilla Stuen Sand
Telefon: 904 09 618
Send e-post

 

Ergoterapi for barn og unge

Besøksadresse

Rådhusveien 1
1482 Nittedal

Hege Elisabeth Pedersen
Ergoterapeut for barn og unge
Telefon: 977 45 069

Atle Aunaas
Leder fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge
Telefon: 67 05 91 33
Send e-post

Om ergoterapitjenester

Hva kan en ergoterapeut hjelpe til med?

Ergoterapeuten kan

  • kartlegge hva som hindrer eller fremmer aktivitet hos voksne
  • utrede og kartlegge barn/unge med ulik funksjonsnedsettelse – bidra i habilitering
  • gi bistand og råd ved utprøving og tilpasning av tekniske hjelpemidler i hjem, barnehage, skole og arbeidsplass
  • bistå i boligplanlegging, tilrettelegging og endring av bolig/omgivelser
  • veilede i trening og aktivitet
  • veilede i finmotorisk utvikling, stimulering og trening
  • vurdere, behandle og følge opp individuelt eller i grupper
  • delta i tverrfaglig samarbeid og individuell plan
Henvendelser og ventetid

Vi vurderer og prioriterer alle henvendelser etter vår prioriteringsnøkkel. Vi gjør en undersøkelse og faglig vurdering av behovet for videre oppfølging. Hvis du blir satt på venteliste, vil du motta et brev med forventet ventetid.

Hørselskontakt

Har du nedsatt hørsel anbefaler vi at du først tar kontakt med fastlege. Dersom du har behov for hørselshjelpemidler/høreapparat kan vi hjelpe deg med å søke dette.

Synskontakt

Dersom du har behov for synshjelpemidler må du først ta kontakt med en øyelege for å få en legeerklæring. Når du har fått dokumentasjon kan vi hjelpe deg med å søke synshjelpemidler.


Publisert: 06.04.2018 10.12
Sist endret: 22.05.2019 09.12