Frisklivssentralen


Har du behov for å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, kan en frisklivsresept være noe for deg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Logo for Frisklivssentralen

Kontaktinformasjon

Nittedal Frisklivssentral

Adresse
Vargveien 1
1488 Hakadal

Fellestelefon
414 58 097

Telefontid
Tirsdag og torsdag 13:00 - 14:00

Send e-post

Facebooksiden vår

Ansatte

Kari Sellæg
Klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 948 70 912
Send e-post

Karin Bennetter
Frisklivskoordinator
Telefon: 941 64 024
Send e-post

Mari Tendille
Idrettspedagog
Telefon: 414 58 097
Send e-post

Hva kan du få hjelp til?

 • å bli mer fysisk aktiv
 • å få et sunnere kosthold

 • å slutte å snuse og/eller røyke

 • å lære ulike verktøy for mental mestring og bedre søvn

En frisklivsresept starter med en innledende helsesamtale med fokus på mestring og motivasjon, der du får hjelp til å lage en plan og sette mål for de endringer du ønsker å gjøre. En reseptperiode varer i tre måneder, men om du har behov kan du få flere perioder.

 • helsesamtale ved oppstart og slutt, og oppfølgingssamtaler ved behov
 • trening i gruppe
 • temaundervisning om ulike levevaner
 • individuell kostveiledning   
 • testing av fysisk form og kroppssammensetning
 • hjelp til å finne passende tilbud innen fysisk aktivitet i ditt nærområde
 • kurs, for eksempel om kosthold og tobakkslutt
 • tolk 

Hvem kan få dette tilbudet?

 • du som har økt risiko for, eller allerede har utviklet, sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • du som ikke finner egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for deg

Hvordan kommer jeg i gang?

 • du kan ta kontakt med oss, selv om du ikke har en resept, for en uforpliktende samtale
 • du kan be legen din, ansatte i NAV eller annet helsepersonell om å skrive ut en frisklivsresept til deg

Til deg som henviser

Frisklivsresept til utskrift (.pdf) 

Fyll ut det som er aktuelt på frisklivsresepten og signèr nederst. Originalen sender du til Frisklivssentralen og kopien får deltageren. Vi ringer deltagerne, hvis de ikke selv tar kontakt.

Pris

Helsesamtale er gratis. Du må betale en egenandel på 350 kroner hvis du deltar i treningstilbudet. I tillegg er det egenandeler på enkelte kurs.

Aktivitetsoversikt

Dette er en oversikt over ulike tilbud innen fysisk aktivitet for voksne innbyggere. Det er fint om du gir oss en tilbakemelding om du oppdager feil eller mangler. Vi reviderer aktivitetsoversikten årlig.

Aktivitetsoversikten for 2018 og 2019 (.pdf)

Om Frisklivssentralen

Vi er en kommunal helsetjeneste og vårt mål er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi innbyggere tilbud om tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen skal:

 • bidra til å redusere sykdomsbyrde
 • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid
 • bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester
 • bidra til å utjevne sosiale ulikheter i levevaner og helse
 • legge vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring
 • ha brukermedvirkning i planlegging, utforming og gjennomføring av tilbudet

Nyttige nettsider

Om frisklivssentraler

Helsedirektoratet

Slutta.no

UT.no


Publisert: 19.09.2016 10.43
Sist endret: 08.04.2019 12.11