Læring og mestring


Læring og mestring består av en rekke tiltak og kurs vi holder i kommunen, i samarbeid med spesialistehelsetjenesten, frivillige, organisasjoner og foreninger.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Anne Sophie Marthinsen
Erfaringskonsulent- psykisk helse og rus
Telefon: 984 75 540
Send e-post

Kurs for innbyggere

Alle kursene går kontinuerlig. Ta kontakt for å få vite når neste kurs starter, melde deg på og/eller få vite mer om kurset du er interessert i.

Se kontaktinformasjon under hvert enkelt kurs. 

Bra mat for bedre helse

Målgruppe:
Du over 18 år som vil spise sunt, og som ønsker deg mer motivasjon, inspirasjon, oppfriskning av kunnskap og praktisk erfaring for å få til varig endring.

Kostnad:
Kr. 500,-, som går til ingredienser brukt i matlagingen og sunn servering.

Innhold:
Kurset er basert på de nasjonale kostrådene. Du vil lære å planlegge kostholdet ditt, i tillegg lærer du praktisk matlaging.

Kurset har 5 samlinger à 2,5 timer.

Metode:
Motiverende intervju i gruppe.

Kari Sellæg
Klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 948 70 912
Send e-post

Nittedal Frisklivssentral

Adresse
Vargveien 1
1488 Hakadal

Fellestelefon
414 58 097

Telefontid
Tirsdag og torsdag 13:00 - 14:00

Send e-post

Facebooksiden vår

Circle of Security (CoS) - foreldreveiledningskurs

Målgruppe:
Småbarnsforeldre (foreldre med barn mellom 0-8 år).

Kostnad:
Gratis.

Innhold:
Bedre forståelse av ditt eget barn for at du skal kunne møte det på en omsorgsfull og utviklingsstøttende måte. Bedre forståelse av egen omsorgsrolle.
Ved ønske: diskusjon i gruppa med egne erfaringer.

Kurset går over 7-8 samlinger på dagtid, 1,5 time hver gang. Kurset vil gi begrenset utbytte om du ikke deltar alle gangene. Derfor vil vi be om at kursdagene prioriteres, og at andre avtaler endres disse dagene.

Metode:
Vi gir undervisning om barns tilknytningsbehov gjennom film og diskusjon i gruppe. Deltakerene er aktivt med i diskusjonen om utfordringer og gleder knyttet til samspill med egne barn.

Nittedal helsestasjon
Adresse

Hellinga 8
1481 Hagan
Telefon
67 07 38 90
Send e-post

Diabetes type 2

Målgruppe:
Du som er i risikosonen for å få eller har fått diabetes type 2, og du som er pårørende.

Kostnad:
Kr.300,- som inkluderer lunsj begge dager.

Innhold:
Kurset går over 2 dager.

Karin Bennetter
Frisklivskoordinator
Telefon: 941 64 024
Send e-post

Anne Sophie Marthinsen
Erfaringskonsulent- psykisk helse og rus
Telefon: 984 75 540
Send e-post

Hverdagsglede - for deg som ønsker å ha fokus på å ha en god hverdag

Målgruppe
Du som er mellom 18 og 35 år og har falt ut av jobb eller skole.

Kostnad:
Kr. 200.-

Innhold:
Fokus rettes mot 5 aktiviteter som kan bidra til å fremme god helse og livskvalitet:

 • Å knytte bånd ( sosialt samspill, relasjoner, inkludering )
 • Å være aktiv ( fysisk aktivitet, gjerne sammen med andre )
 • Å være oppmerksom ( mindfulness-baserte metoder )
 • Å fortsette å lære ( kognitiv utvikling )
 • Å gi ( gleden over å kunne gi og yte )

Metode:
Positiv psykologi, mindfulness.

Nittedal Frisklivssentral

Adresse
Vargveien 1
1488 Hakadal

Fellestelefon
414 58 097

Telefontid
Tirsdag og torsdag 13:00 - 14:00

Send e-post

Facebooksiden vår

Kurs i mestring av belastning (KIB-kurs)

Målgruppe
Du over 18 år som lever med belastninger i livet, privat eller i jobb/utdanning.

Kostnad:
Kr. 500,-, som går til kursbok.

Innhold:
Du lærer om hvordan tanker, følelser og kropp henger sammen. Du får «hjelp til selvhjelp», for at du bedre kan håndtere og kontrollere dine belastninger.

Kurset har 9 samlinger à 2 ½ time, i tillegg til et introduksjonsmøte.

Metode:
Kognitiv teori

Nittedal Frisklivssentral

Adresse
Vargveien 1
1488 Hakadal

Fellestelefon
414 58 097

Telefontid
Tirsdag og torsdag 13:00 - 14:00

Send e-post

Facebooksiden vår

Kurs i mestring av depresjon (KID-kurs)

Målgruppe
Du over 18 år som er/har vært nedstemt eller deprimert på en slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne.

Kostnad:
Kr. 500,-, som går til kursbok.

Innhold:

 • Du lærer om hvordan tanker, følelser og kropp henger sammen.
 • Du får «hjelp til selvhjelp», for at du kan unngå tanke- og handlingsmønstre som fremmer, vedlikeholder eller forsterker nedstemthet/depresjon.

Kurset har 9 samlinger à 2 ½ time i tillegg til en individuell forsamtale.

Metode:
Kognitiv teori.

Nittedal Frisklivssentral

Adresse
Vargveien 1
1488 Hakadal

Fellestelefon
414 58 097

Telefontid
Tirsdag og torsdag 13:00 - 14:00

Send e-post

Facebooksiden vår

Livslyst- når det røyner på..

Målgruppe
Du over 18 år som lever med helseutfordringer.

Kostnad:
Kr. 150,-

Innhold:
Kurset har 5 samlinger à 3 timer fordelt på temaene:

 • De gode opplevelsene
 • Betydningen av aksept
 • Stressmestring
 • Egenomsorg
 • Oppsummering

Metode:
Empowerment, kognitiv teori, mindfulness

Nittedal Frisklivssentral

Adresse
Vargveien 1
1488 Hakadal

Fellestelefon
414 58 097

Telefontid
Tirsdag og torsdag 13:00 - 14:00

Send e-post

Facebooksiden vår

Lungegruppe

Målgruppe:
Du med lungesykdom som har mulighet til å trene utenfor hjemmet.

Kostnad:
97 kroner per time. 

173 kroner for undersøkelse/test første gang.

Tidspunkt:
Mandag og onsdag 14:00 - 15:00.

Vi følger skoleruta.

Sted:
Døli pleie- og omsorgssenter, på allrommet.

Innhold:
Styrke- og utholdenhetstrening, ledet av en fysioterapeut.

Hvis du melder deg på vil vi kontakte deg, for å lage en avtale om når du skal komme for en test, i forkant av oppstart.

Jenny Hammar 
Fysioterapeut
Telefon: 469 43 686
Send e-post

Send e-post

Pårørendekurs

Målgruppe:

For deg over 16 år som står nær en som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller et rusmisbruk.

Kostnad:

Kr. 200,-for lett bevertning.

Innhold:

Målet med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om de utfordringer som er felles for pårørende og ulike måter å mestre disse på. Vi har fokus på egne reaksjoner, og underviser om hvordan ulike belastninger kan utsette deg for helsesvikt.
Kurset går over tre samlinger med følgende innhold:

 • å være pårørende - i ulike faser - over tid. Reaksjoner, belastninger og behov
 • hvordan utsettes pårørende for egen helsesvikt? Fokus på pårørendes egen helse og mestring
 • pårørendes kommunikasjon og samarbeid med helsevesenet og andre støttespillere

Metode:

Forelesninger, mestringsteknikker, plenums- og gruppesamtaler.

Pårørendeskole

Målgruppe:
Du som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Kostnad:
Kr.500.-, for kursmateriale, bevertning og foredrag.

Tidspunkt:
Neste kurs blir vinteren 2019.

Innhold:
Vi underviser i blant annet sykdomslære, kommunikasjon, vergemålslovgivning, erfaringer fra pårørende, tilbud i kommunen og hjelpemidler i hverdagen. Du vil få kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personer med demens og deg som pårørende. Du får mulighet til å treffe andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Metode:
Forelesninger, plenums- og gruppesamtaler.

Sted:
Markerud gård

Nyttige lenker:
Brosjyre - pårørendeskolen

Nittedal Hukommelsesteam

Telefon
904 74 999

Send e-post

ROM for påfyll (tidl. Møteplass)

Målgruppe
Du som står nær noen med rusproblemer, psykiske utfordringer, autisme, funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming.

Kostnad:
Gratis.

Tidspunkt:
Vi arrangerer 4 treff i halvåret.

Innhold:
ROM er et møte og en likeverdig dialog mellom berørte/pårørende og fagpersoner. Her utveksler vi erfaringer og kunnskap, og hvert møte har et tema for kvelden. Det deltar fagfolk fra forskjellige tjenestesteder i kommunen og noen ganger fra andre samarbeidspartnere. ROM er et samarbeid mellom kommunen og organisasjonen Voksne for Barn.

Metode:
Dialog og samtale i gruppe.

Vi arrangerer to ulike ROM:

Ett i regi av psykisk helse/rus

Ett i regi av tilrettelagte tjenester

Anne Sophie Marthinsen
Erfaringskonsulent- psykisk helse og rus
Telefon: 984 75 540
Send e-post

 

Mariann Aasheim Rørhus
Fagsjef - enhet for tilrettelagte tjenester
Telefon: 407 64 989
Send e-post

Samtalegruppe for pårørende

Målgruppe
Du som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Kostnad:
Gratis.

Tidspunkt:
Kurset går på høsten. Ta kontakt for å få vite når neste kurs starter.

Innhold:

 • Endringer i sykdomsforløpet kan gi en følelse av uforutsigbarhet, da pårørende stadig må orientere seg på nytt.
 • Mange pårørende kan samtidig oppleve omsorgsrollen som meningsfull.
 • Flytting til institusjon kan innebære både lettelse og sorg for pårørende.
 • Å dele hverdagserfaringer med andre kan redusere belastning og bidra til at man håndterer praktiske og følelsesmessige utfordringer bedre.

Metode:
Samtale med andre pårørende, i gruppe som ledes av en fagperson.

Nittedal Hukommelsesteam

Telefon
904 74 999

Send e-post

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Målgruppe
Du over 18 år, det viktigste er at du ønsker å gjøre noe selv med et problem du opplever. Gruppene er uavhengig av status, alder, kjønn og problem/sykdom. Slike selvhjelpsgrupper kan passe som en selvstendig mulighet eller før/samtidig med/etter hjelp og behandling.

Kostnad:
Gratis.

Innhold:
For mange er en selvorganisert selvhjelpsgruppe god å ha i møte med «hverdagsproblemer», som for eksempel ensomhet, vansker i det sosiale livet, problemer i forbindelse med jobb eller usikkerhet i hvordan du skal håndtere sykdom eller være pårørende. Hva du opplever som et problem er opp til deg.

Metode
Gruppene er drevet av deltakerne selv, bistått av en igangsetter de første gangene.

Anne Sophie Marthinsen
Erfaringskonsulent- psykisk helse og rus
Telefon: 984 75 540
Send e-post

Sunn start-tilpasset helseinformasjon for personer med migrasjonsbakgrunn

Målgruppe:
Nyankomne innvandrere med flyktningbakgrunn, familiegjenforente og asylsøkere. Kan også være nyttig for de som har vært i landet en stund.

Kostnad:
Gratis.

Innhold: 
Temaer som omhandles er:

 • Hva er psykiske plager?
 • Skal man alltid ha det bra?
 • Kan vår psykiske helse påvirkes av vanskelige opplevelser?
 • Hva er de vanligste psykiske plagene?
 • Kan psykiske plager kjennes på kroppen?
 • Hva kan man selv gjøre?
 • Hvordan be om hjelp?

Målsettingen er å bedre kunne ivareta sin psykiske helse.

Er en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet for flyktninger i Nittedal.

Metode:
Undervisning, refleksjon og diskusjon.

Nyttige lenker:
Sunn start Norge.no

Hilde Engebretsen
Fysioterapeut
Telefon: 400 37 048
Send e-post

Søvnskole

Målgruppe
Du over 18 år som trenger hjelp til å få bedre søvn og søvnvaner.

Kostnad:
Kr. 150,-

Innhold:
Du lærer om normal søvn, hva som opprettholder dårlige søvnvaner, og hva som skal til for å bedre søvnen.

Metode:
Kognitiv atferdsterapi.

Hilde Engebretsen
Fysioterapeut
Telefon: 400 37 048
Send e-post

Nittedal Frisklivssentral

Adresse
Vargveien 1
1488 Hakadal

Fellestelefon
414 58 097

Telefontid
Tirsdag og torsdag 13:00 - 14:00

Send e-post

Facebooksiden vår

Takk, bare bra...

Målgruppe
Du over 60 år som opplever at alderdommen kan gjøre livet «grått og trist».

Kostnad:
Kr. 350,-, som går til kursbok.

Innhold:
Vi har fokus på alderdommens utfordringer, som ulike tapsopplevelser. For eksempel tap av helse, familie, venner eller arbeid. Du får «hjelp til selvhjelp» for at du skal kunne mestre påkjenningene bedre.

Kurset har 9 samlinger à 2 timer, i tillegg til en forsamtale.

Metode:
Kognitiv teori.

Hilde Engebretsen
Fysioterapeut
Telefon: 400 37 048
Send e-post

Nittedal Frisklivssentral

Adresse
Vargveien 1
1488 Hakadal

Fellestelefon
414 58 097

Telefontid
Tirsdag og torsdag 13:00 - 14:00

Send e-post

Facebooksiden vår

Tobakksfri kurs

Målgruppe
Du over 18 år som vil slutte med røyk eller snus.

Kostnad:
Kr. 200,-

Innhold:
De første to kursøktene har fokus på forberedelse til røyke-/snusslutt, med temaer som:

 • Motivasjon
 • Endring av røyke-/snusvaner
 • Nedtrapping
 • Bruk av legemidler

Det legges opp til at du slutter med røyk/snus i den tredje uken av kurset. Deretter dreier fokuset over på veien videre som tobakksfri, med temaer som håndtering av nikotinsug og abstinens, strategier for å holde seg røyk-/snusfri, opprettholdelse av motivasjon og bedre vektkontroll.

Kurset har 6 samlinger à 1,5 - 2 timer.

Metode:
Motiverende intervju i gruppe.

Nyttige lenker:
10 tips for å slutte å røyke

Røykeslutt - for deg som vil slutte å røyke

Slutta.no - for deg som vil bli uavhengig av røyk eller snus

Nittedal Frisklivssentral

Adresse
Vargveien 1
1488 Hakadal

Fellestelefon
414 58 097

Telefontid
Tirsdag og torsdag 13:00 - 14:00

Send e-post

Facebooksiden vår

 

Kurs for ansatte

Vivat – kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare»

Et to–dagers kurs som hjelper deg å hjelpe mennesker i selvmordsfare.

Målgruppe:
Ansatte (primært innenfor helse/sosial, politi, skole, kirke og personal) og frivillige hjelpere. 

Tidspunkt:
Invitasjon sendes ut på e-post til alle ansatte to ganger i året. Ta kontakt med din nærmeste leder hvis du ønsker å delta.

Innhold:
Målsettingen er at kursdeltakerne etter kurset skal være mer kompetente og tryggere i å intervenere i akutte selvmordskriser.
På kurset lærer du å:

 • Fange opp mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
 • Stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 • Hjelpe personer i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
 • Lage og implementere en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
 • Bruke lokale ressurser i krisehjelp

Metode:
Forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Hilde Engebretsen
Fysioterapeut
Telefon: 400 37 048
Send e-post

Åpne temaundervisninger

Iblant har vi åpne, gratis temaundervisninger på Nittedal bibliotek. Ingen påmelding, møt bare opp.

Se vår aktivitetskalender for planlagte temaundervisninger.

Samarbeidspartnere

Læring og mestring inngår samarbeidsavtaler med ulike aktører. Avtalene handler eksempelvis om hospitering og undervisning.

 Lenke til nettsiden

Lenke til nettsiden

 


Publisert: 15.08.2018 12.49
Sist endret: 21.05.2019 08.34