Hjelp med psykisk helse eller avhengighet


Hvis du eller en du kjenner har psykiske problemer eller har problemer med avhengighet av for eksempel narkotiske stoffer, spill eller alkohol, kan du få hjelp av oss til å finne fram til hva du kan gjøre og hva kommunen kan hjelpe deg med.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

For akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakten eller din fastlege.

Ta kontakt her om du har spørsmål eller behov for tjenester.

Signe Dahl Christensen
Enhetsleder psykisk helse og rus
Telefon: 474 80 390
Send e-post

Oversikt over tilbud

Tilbudene er for deg over 16 år, og de er gratis. 

Er du ungdom eller ung voksen og har falt ut av skole eller jobb?

Det er sammensatte årsaker til at noen ikke fullfører skolen eller klarer å stå i jobb. En årsak kan være at den psykiske helsen ikke er bra.

Sammen med deg og ditt nettverk ønsker vi å bidra til at du kan gå opp nye veier for å nå dine mål.

Ta kontakt om du ønsker hjelp.

Ambulant tjeneste

Målet med tjenesten er at du skal få en bedre hverdag. Hjelpen kan være en kombinasjon av samtaler og annen oppfølging.

Eksempler på hjelp vi kan gi:

  • samtaler med fokus på livsmestring
  • motivasjon for deltakelse i aktiviteter (for eksempel arbeidsrettet aktivitet i samarbeid med NAV eller aktiviteter på Solli aktivitetshus)
  • praktisk oppfølging (for eksempel bli med til lege eller tannlege)
  • veiledning i hverdagsøkonomi, døgnrytme og struktur i hverdagen
  • helseveiledning
  • kostholdsveiledning, planlegging og gjennomføring av innkjøp og matlaging
  • pårørendesamtaler 
  • oppsøkende arbeid ved bekymring

Ta kontakt om du har spørsmål eller behov for tjenesten.

Individuelle samtaler 

Psykisk helseteam tilbyr samtaler til deg som opplever lett til moderat angst, depresjon eller er i en livskrise, men som har mulighet for å mestre det.

Vi tilbyr inntil 5 samtaler. Fokuset i samtalene er egenmestring, og metodisk tilnærming vil være forskjellig. Første samtale finner normalt sted innen 2 uker etter at du har fått kontakt.

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord: 67 05 90 00 
Mobiltelefon: 400 35 765

Åpningstider
09:00 - 15:00

Send e-post

Noen ganger er 5 samtaler for lite. Da kan du få et tilbud over lenger tid. Dette kan være kombinasjon av samtaler og at vi hjelper til med å knytte kontakt med andre, som for eksempel Solli aktivitetshus, Frisklivssentralen eller spesialisthelsetjenesten. Målet er at du skal få en bedre hverdag.  

Ta kontakt om du har behov for tjenesten.

Inn på tunet

Tilbudet er til deg som av en eller annen grunn ikke er i arbeid eller skole, og som trenger et alternativ. Tilbudet bygger på gården og bondens ressurser. 

Les om Inn på tunet

Solli aktivitetshus

Solli aktivitetshus er vårt tilbud for deg som av ulike årsaker ikke er i arbeid.

Les om Solli aktivitetshus 

Vargveien bolig

Vi har et bofellesskap for de som på grunn av psykiske lidelser har behov for å bo i en heldøgns omsorgsbolig.

Ta kontakt om du har spørsmål eller behov for tjenesten.

Ta direkte kontakt med boligen.

Er du pårørende?

Les om tilbud til pårørende 

Hjelpetelefoner (døgnåpne) og chattetjeneste

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Dopingkontakten (ring, chat eller send e-post anonymt)- ikke døgnåpen

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Mental Helses Hjelpetelefon: 116 123

BaRsnakk (chattetjeneste for barn av rusmisbrukere)-ikke døgnåpen

Nyttige nettsider

Les om pakkeforløp i psykisk helse og rus

Les mer om psykisk helse

Les om vergemål

Mental helse

Pårørendeprogrammet

Rådet for psykisk helse

SOS-chat

Voksne for barn

Aktuelle lover og regelverk

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 

Psykisk helsevernloven kap. 3 

Psykisk helsevernloven kap. 4 

Psykisk helsevernforskriften


Publisert: 31.10.2016 10.20
Sist endret: 17.04.2019 12.15