Psykisk helsehjelp


Hvis du eller en du kjenner har psykiske problemer, eller er utsatt for overgrep og/eller vold, kan du få hjelp av oss til å finne fram til hva du kan gjøre og hva kommunen kan hjelpe deg med.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

For akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakten eller din fastlege.
For andre spesifikke tilbud, se kontaktinformasjon under hvert enkelt tilbud (se under).

Ta kontakt her om du har spørsmål eller behov for tjenester.

Oversikt over tilbud

Tilbudene er for deg over 16 år. 

Under 16 år? Gå til psykisk helse barn og unge.

Individuelle samtaler 

Psykisk helseteam tilbyr samtaler til deg som opplever lett til moderat angst, depresjon eller er i en livskrise, men som har mulighet for å mestre det.

Vi tilbyr inntil 5 samtaler. Fokuset i samtalene er egenmestring, og metodisk tilnærming vil være forskjellig. Første samtale finner normalt sted innen 2 uker etter at du har fått kontakt.

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord: 67 05 90 00 
Mobiltelefon: 400 35 765

Åpningstider
09:00 - 15:00

Send e-post

Noen ganger er 5 samtaler for lite. Da kan du få et tilbud over lenger tid. Dette kan være kombinasjon av samtaler og at vi hjelper til med å knytte kontakt med andre, som for eksempel Solli aktivitetshus, Frisklivssentralen eller spesialisthelsetjenesten. Målet er at du skal få en bedre hverdag.  

Ta kontakt om du har behov for tjenesten.

Er du ungdom eller ung voksen og har falt ut av skole eller jobb?

Det er sammensatte årsaker til at noen ikke fullfører skolen eller klarer å stå i jobb. En årsak kan være at den psykiske helsen ikke er bra.

Sammen med deg og ditt nettverk ønsker vi å bidra til at du kan gå opp nye veier for å nå dine mål.

Ta kontakt om du ønsker hjelp.

Solli aktivitetshus

Solli aktivitetshus er vårt tilbud for deg som av ulike årsaker ikke er i arbeid.

Les om Solli aktivitetshus 

Inn på tunet

Tilbudet er til deg som av en eller annen grunn ikke er i arbeid eller skole, og som trenger et alternativ. Tilbudet bygger på gården og bondens ressurser. 

Les om Inn på tunet

Vargveien bolig

Vi har et bofellesskap for de som på grunn av psykiske lidelser har behov for å bo i en heldøgns omsorgsbolig.

Ta kontakt om du har spørsmål eller behov for tjenesten.

Er du pårørende?

Les om tilbud til pårørende 

Hjelpetelefoner (døgnåpne)

Mental Helses Hjelpetelefon: 116 123

Nyttige nettsider

SOS-chat

Voksne for barn

Les om pakkeforløp i psykisk helse og rus

Les mer om psykisk helse

Rådet for psykisk helse

Pårørendeprogrammet

Les om vergemål

Aktuelle lover og regelverk

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 

Psykisk helsevernloven kap. 3 

Psykisk helsevernloven kap. 4 

Psykisk helsevernforskriften


Publisert: 31.10.2016 10.20.49
Sist endret: 15.03.2019 09.02