Ordførerens side

Ordføreren har møte- og talerett der vedkommende er valgt medlem. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. Dersom vedkommende fratrer endelig, foretas det nyvalg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ordfører

Hilde Thorkildsen var varaordfører i Nittedal fra 1999 til 2007, og fjerde vararepresentant til Stortinget fra 2005 til 2009. Tidligere har hun vært politisk rådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Hun har arbeidet i NAV, og kom til vervet som ordfører fra stilling som personalleder i Jernbaneverket

Bilde av ordfører Hilde Thorkildsen

Mobil: 489 92 167

Epost: hilde.thorkildsen@nittedal.kommune.no

Varaordfører

Bilde av varaordfører Inge Hallgeir Solli

Mobil: 934 795 22

Epost: inge.solli@nittedal.kommune.no   

Inge Hallgeir Solli (V) har vært medlem av Nittedal kommunestyre siden 2003, og varaordfører fra 2010. Han har vært medlem i fylkestinget i perioden 2003 - 2015, og var fylkesvaraordfører i Akershus 2007-2011. Han har også vært vararepresentant til Stortinget. 

Han er utdannet innen økonomi og markedsføring, og har tidligere jobbet blant annet i Storebrand og IBM. 

Ordførerens time

Ordfører og/eller varaordfører stiller til uformell prat med innbyggerne første tirsdag i måneden kl. 17-18.

Sted: Kaféscenen, biblioteket (Flammen)

Datoer våren 2020:

  • 5.mai

Borgelig vigsel

Dersom du og din kjære har planer om å gifte dere borgerlig, er det fra 1. januar 2018 kommunene som har fått ansvaret for dette. Ordfører og varaordfører utfører dette hos oss. 

Ta kontakt med oss for å avtale dato og sted. Vi har et vielsesrom på Nittedal rådhus, men er også imøtekommende om dere ønsker vielse et annet sted enn rådhuset.

Den formelle prosessen for å inngå ekteskap håndteres av Skatteetaten. Se linker under for mer informasjon.

Velkommen!

Veien til ekteskapet  steg for steg (veiledning og skjema)

Veien til ekteskapet - steg for steg

Bestille dato

Dato for vielsen kan bestilles til postmottak@nittedal.kommune.no eller per post til Nittedal kommune, postboks 63, 1482 Nittedal.

Sett gjerne opp alternative datoer, i tilfelle førstevalget skulle være opptatt.

Det er dessverre ikke mulig å bestille tid via telefon, men vi svarer gjerne på spørsmål om det er noe dere lurer på (67 05 90 03).

Vi sender dere et bekreftelsesbrev når tiden for vielsen er bestilt.

Før vielsen kan gjennomføres må vi ha mottatt gyldig prøvingsattest.

Sted, pris og tidspunkt

Vielser på rådhuset vanligvis i kommunens åpningstid, mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30. Det er mulig å be om andre dager og tidspunkt.

Vielser på Nittedal rådhus

Vielserommet Kruttverket, Nittedal rådhus
Adresse: Rådhusveien 1, 1482 Nittedal

Tidspunkt Innebygdsboende Utenbygdsboende
Mandag-fredag
0800-1530
kr 0 kr 1 000
Mandag-fredag
1530-1800
kr 615 kr 2 000
Lørdag-søndag
1000-1800
kr 1 285 kr 4 950

Vielser andre steder enn Nittedal rådhus

Seremonien kan finne sted andre steder. Snakk med oss, så finner vi ut om det er mulig å få til vigsel der dere ønsker det.

Tidspunkt Innebygdsboende Utenbygdsboende
Mandag-fredag
0800-1530
kr 0 kr 1 000
Mandag-fredag
1530-1800
kr 0 kr 2 000
Lørdag-søndag
1000-1800
kr 0 kr 4 950

Prisene er tilsvarende som for Nittedal kirkelige fellesråd.


Publisert: 19.02.2018 10.05
Sist endret: 17.04.2020 14.54