Ordførerens side

Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der han er valgt medlem. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. Dersom vedkommende fratrer endelig, foretas det nyvalg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ordfører

Hilde Thorkildsen hun var varaordfører i Nittedal fra 1999 til 2007 og fjerde vararepresentant til Stortinget fra 2005 til 2009.Tidlegere har hun vært politisk rådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Hun har arbeidet i NAV, og hun kom til vervet som ordfører fra stilling som personalleder i Jernbaneverket

Bilde av ordfører Hilde Thorkildsen

Mobil: 489 92 167

Epost: hilde.thorkildsen@nittedal.kommune.no

 

Varaordfører

Bilde av varaordfører Inge Hallgeir Solli

Inge Hallgeir Solli (V) har vært medlem av Nittedal kommunestyre siden 2003, og varaordfører fra 2010. Han har vært medlem i fylkesting i perioden 2003 - 2015, og var fylkesvaraordfører i Akershus 2007-2011. Han har også vært vararepresentant til Stortinget. 

Han er utdannet innen økonomi og markedsføring, og har tidligere jobbet blant annet i Storebrand og IBM. 

 

Borgelig vigsel

Dersom du og din kjære har planer om å gifte dere borgerlig er det fra 1.januar 2018 kommunene som har fått ansvaret for dette. Det er ordfører og varaordfører som utfører dette hos oss. 

Før dere kan gifte dere

Skatteetaten må sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Dere må fylle ut følgende skjemaer:

  • Egenerklæring – dere må fylle ut hver deres
  • Forlovererklæring – må fylles ut av to forlovere – én fra hver side.
  • Det må være en person som kjenner deg. Statsborgerskapet til forlover har ingen betydning.
  • Forlover må ikke være til stede ved ekteskapsinngåelsen. Skjemaet finnes også på engelsk.
Har du/dere vært gift tidligere eller ønsker å endre navn?
  • Fyll ut skjemaet "Erklæring om skifte"

Ønsker du/dere å endre navn?

  • Fyll ut skjemaet "Endre navn" 
Veiledning og skjema

Veien til ekteskapet - steg for steg

Hvor skal skjemaene sendes?

Send skjemaene samlet til deres lokale skattekontor. Vi anbefaler at dere er tidlig ute, men ikke mer enn 4 måneder før giftemålet. Dette på grunn av papirenes gyldighetstid. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder, og må være gyldig på vielsestidspunktet. Send den originale prøvingsattesten til oss, ikke en kopi. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Bestille dato

Når vi har mottatt gyldig prøvingsattest kan dere bestille tid for vielsen.
Send bestillingen til postmottak@nittedal.kommune.no eller pr. post til Nittedal kommune, postboks 63, 1482 Nittedal.

Sett gjerne opp alternative datoer, i tilfelle førstevalget skulle være opptatt.
Det er dessverre ikke mulig å bestille tid via telefon.
Vi sender dere et bekreftelsesbrev når tiden for vielsen er bestilt.

Tidspunkt for vielsen

Vielser foregår vanligvis i kommunens åpningstid, mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30.
Det er mulig å be om andre dager og tidspunkt.

Priser

Vielser i kommunens åpningstid er helt gratis.

Utenom arbeidstid
Hverdager mellom kl. 16.00 - 23.00 koster det 600 kroner.
Lørdag og søndag koster det 1250 kroner.

Sted for seremonien

Vielserommet Kruttverket, Nittedal rådhus
Adresse: Rådhusveien 1, 1482 Nittedal

Seremonien kan finne sted andre steder. Snakk med oss, så finner vi ut om det er mulig å få til vigsel der dere ønsker det.


Publisert: 19.02.2018 10.05
Sist endret: 04.11.2019 15.03