Valg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


  
              I år er det valg! Husk kommunestyre- og fylkestingsvalget 
                                              9. september 2019. 

 

 

Formelle krav og frister for innlevering av listeforslag

 

Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister:
 • Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 Hagan eller leveres på rådhuset, Rådhusveien 1, 1482 Nittedal.
 • Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.
 • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
 • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Malen finner du i bunnen av denne linken, og den som dere skal bruke er kommunestyrevalget med inntil 73 kandidater (A4) bokmål;
https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/

På denne linken kan du lese vår fullstendige gjennomgang av kravene til listeforslag og behandling av disse i henhold til valgboka.

Spørsmål kan rettes til valgstyrets sekretær Heidi Lynnebakken på mail: heidi.lynnebakken@nittedal.kommune.no

 

Disse vil stille til kommunevalg i Nittedal 2019

I alt har ti partier levert lister.

Her ser du listeforslagene:

Valglister.pdf (.pdf)

Frist for forslagsstillerne til å kalle tilbake listeforslag

Frist for tilbakekalling av listeforslag

Frist for forslagsstillerne til å kalle tilbake listeforslag, er senest 20. april kl. 12, jf. valgloven § 6-5.

I 2019 er 20. april en lørdag og påfølgende mandag er 2. påskedag. Som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe nærmeste hverdag. Fristen for tilbakekalling av listeforslag i 2019 er derfor tirsdag 23. april.

 Valgstyret i Nittedal, 1. april 2019

Hilde Nysten Thorkildsen
leder av valgstyret

Godkjenning av listeforslag og listekandidater

Godkjenning av listeforslag og listekandidater ble behandlet i valgstyret den 13. mai 2019.

Valgstyret behandlet saken i møte 13.05.2019 sak 6/19 hvor Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyrevalget 2019 i Nittedal kommune:

 • Listeforslaget til Alliansen godkjennes ikke.
 • Listeforslaget til Arbeiderpartiet godkjennes.
 • Listeforslaget til Demokratene godkjennes.
 • Listeforslaget til Fremskrittspartiet godkjennes med følgende endring: Kandidat nummer 15 Mikael Stenberg tas ut. Det vil ikke bli satt inn en ny kandidat, og det settes strek etter kandidat nr. 14.
 • Listeforslaget til Høyre godkjennes.
 • Listeforslaget til Kristelig folkeparti godkjennes med følgende endring: Kandidat nummer 31 Morten Tretterud Lund og kandidat nr. 32 Kjetil Svensson tas ut, og det settes strek etter kandidat nr. 30.
 • Listeforslaget til Miljøpartiet De Grønne godkjennes.
 • Listeforslaget til Rødt godkjennes.
 • Listeforslaget til Senterpartiet godkjennes.
 • Listeforslaget til Sosialistisk Venstreparti godkjennes.
 • Listeforslaget til Venstre godkjennes.

Saksdokumentet kan du lese på via denne linken

Link til listeforslag

Jfr. Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) § 6-8 kan man klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Dette må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.

§ 6-8. Klage

Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.


Publisert: 01.03.2019 13.33
Sist endret: 15.05.2019 13.22