Avfall og gjenvinning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Renovasjon i Nittedal kommune

Kommunene Aurskog Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum samarbeider om avfallshåndteringen gjennom det interkommunale selskapet 

Romerike Avfallsforedling (ROAF)

På hjemmesiden til ROAF finner du nyttig informasjon om avfallshåndteringen i eierkommunene, blant annet:

  • oversikt over gjenvinningsstasjoner og åpningstider
  • når blir avfallet hentet?
  • returpunkter for glass- og metallemballasje
  • sorteringsguide
  • hvor du kan kjøpe ekstrasekk når du har mer avfall enn det er plass til i beholderen

Renovasjonsgebyr

Gebyrene bestemmes hver høst av kommunestyret i forbindelse med handlingsplanen.

9.4 Renovasjonsgebyr

Beholderrenovasjon og differensierte gebyrer blir innkrevd etter følgende tabell:

Beholderstørrelse for restavfall
(i liter)
Anbefalt antall abonnenter
per beholder
GebyrInkl. mva.
140 1 Kr 2 937 Kr 3 671
240 2 Kr 5 053 Kr 6 316
360 3 Kr 7 579 Kr 9 473
660 5 Kr 13 869 Kr 17 336
2500 20 Kr 52 594 Kr 65 742
4000 32 Kr 84 151 Kr 105 188
6000 48 Kr 126 228 Kr 157 785
8000 64 Kr 168 302 Kr 210 377
10000 80 Kr 210 367 Kr 262 959
Avfallsbrønn Per andel Kr 2 624 Kr 3 280
Hytterenovasjon (tømming 1.5.-1.10.) Årsgebyr Kr 1 885 Kr 2 356

 

ServiceabonnementGebyrInkl. mva
Ønskes lenger henteavstand enn 5 meter fra vegkant for beholdere til og med 240-liter, kan det bestilles er serviceabonnement mot tilleggsgebyr. Beholderne må merkes med egne klistremerker som bestilles fra servicetorget.    
Opp til 10 meter fra vegkant Kr 275 Kr 343
Opp til 20 meter fra vegkant Kr 553 Kr 691

 

Hjemmekompostering
Abonnenter som inngår avtale om hjemmekompostering får 20% reduksjon i renovasjonsgebyret. Det gjelder egne vilkår for å få rabatten. For mer informasjon, se eget avtaleskjema for hjemmekompostering.

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

 

Matavfall skal kastes i grønn pose

Alt matavfall skal i grønn pose. (Eller du kan kompostere det hjemme.) Matavfallet som kastes i grønn pose bruker ROAF til å lage biogass og biogjødsel. Kastes matavfall løst i restavfallet får de ikke utnyttet denne ressuresen på best mulig måte.

Hjemmekompostering

Nittedal kommune gir 20 % rabatt i renovasjonsgebyret for husstander som inngår avtale om hjemmekompostering.

Vi gir også rabatt til de som komposterer med Bokashi, kvittering for innkjøpt utstyr må følge søknaden.

Avtale om hjemmekompostering

Plastavfall

Plastavfall skal kastes i restavfallet. På sorteringsanlegget til ROAF blir plasten sortert ut maskinelt i flere fraksjoner som selges videre. 

Bestilling av avfallsbeholder

Ønsker du å bestille nye, endre eller dele avfallsbeholder for restavfall?

Større papirbeholder eller erstatningsbeholder for sprukket restavfalls- eller papirbeholder, kan bestilles uten ekstra kostnad.

Skjema for endring av renovasjon

Beholdere skal plasseres maksimum 5 meter fra offentlig vei. 

De abonnentene som har beholderstørrelse 140 og 240 liter, kan tegne serviceabonnement på enten 10 eller 20 meter. 

Ved plassering av beholdere større en 240 liter, må det opparbeides oppstillingsplass med fast underlag.

I nye boligfelt skal veier være ferdigstilt før anskaffelse, slik at renovasjonsbilene har mulighet for å tømme beholderene.

Man må påberegne inntil tre ukers leveringstid på beholdere.

Serviceabonnement

Ønsker du å plassere beholderen din lenger unna vegkanten enn 5 meter, kan du bestille et serviceabonnement mot tilleggsgebyr. Du kan velge mellom maksavstand 10 eller 20 meter, se gebyrregulativet for priser.

Beholderne må merkes med egne klistremerker som bestilles fra servicetorget på e-post eller 67 05 90 00. Serviceabonnement tilbys kun for beholdere på 140 eller 240 liter.

9.4 Renovasjonsgebyr

Beholderrenovasjon og differensierte gebyrer blir innkrevd etter følgende tabell:

Beholderstørrelse for restavfall
(i liter)
Anbefalt antall abonnenter
per beholder
GebyrInkl. mva.
140 1 Kr 2 937 Kr 3 671
240 2 Kr 5 053 Kr 6 316
360 3 Kr 7 579 Kr 9 473
660 5 Kr 13 869 Kr 17 336
2500 20 Kr 52 594 Kr 65 742
4000 32 Kr 84 151 Kr 105 188
6000 48 Kr 126 228 Kr 157 785
8000 64 Kr 168 302 Kr 210 377
10000 80 Kr 210 367 Kr 262 959
Avfallsbrønn Per andel Kr 2 624 Kr 3 280
Hytterenovasjon (tømming 1.5.-1.10.) Årsgebyr Kr 1 885 Kr 2 356

 

ServiceabonnementGebyrInkl. mva
Ønskes lenger henteavstand enn 5 meter fra vegkant for beholdere til og med 240-liter, kan det bestilles er serviceabonnement mot tilleggsgebyr. Beholderne må merkes med egne klistremerker som bestilles fra servicetorget.    
Opp til 10 meter fra vegkant Kr 275 Kr 343
Opp til 20 meter fra vegkant Kr 553 Kr 691

 

Hjemmekompostering
Abonnenter som inngår avtale om hjemmekompostering får 20% reduksjon i renovasjonsgebyret. Det gjelder egne vilkår for å få rabatten. For mer informasjon, se eget avtaleskjema for hjemmekompostering.

 

(Fra betalingsregulativ 2019)

 

Klage

Ved klage for uteblitt tømming skal beholder tømmes senest 24 timer etter at klagen er mottatt av Nittedal kommune. Hvis ikke dette lar seg gjøre skal det avtales at kunden får sette ut en ekstra sekk ved neste tømming, uten kostnader for kunden.

Skjema for klage

Ønsker du å bli varslet før tømming av restavfall eller papp/papir?

Du kan laste ned appen "Ditt avfall", som gir deg nyttig informasjon for din eiendom.

For iPhone

For Android

Det er viktig at restavfallsbeholder ikke overfylles. Lokket skal være igjen ved tømming. Dette for å forhindre forsøpling av området.

Hvis beholder gjentatte ganger er overfylt, vil eier bli pålagt å øke volumet på beholderen.

I forbindelse med helligdager kan det blir endringer i tømmedager for både papir og restavfall.

Hageavfall

Hageavfall skal ikke kastes i restavfallet, men kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene. Eventuelt kan du kompostere det i din egen hage.

Gjenvinningsstasjoner

ROAF har 8 gjenvinningsstasjoner, den ene i Hakadal. På gjenvinningsstasjonene kan privatpersoner/husholdninger levere følgende avfallstyper gratis:

  • Farlig avfall
  • Elektrisk- og elektronisk avfall
  • KFK-holdige kuldemøbler
  • Glass- og metallemballasje
  • Hageavfall

Vårryddeaksjonen

Hver vår inviteres velforeninger, huseierlag, skoler og barnehager til å rydde sin del av våre felles utearealer.

I 2019 har vi valgt uke 19 som aksjonsuke.

ROAF og Nittedal kommune stiller med gratis sekker og bortkjøring av innsamlet avfall. 

Det er avfall fra nærområdet (grøfter, gangveier, lekeplasser osv.) som skal samles i sekkene. Eksempler på slikt avfall er papir, flasker, bokser, korker og plast. Sekkene skal ikke inneholde hageavfall, grus eller stein. 

Vi har sendt ut invitasjoner til aksjonen, og er det noen som ikke har fått invitasjon som ønsker å være med, kontakt servicetorget for mer informasjon.

Renovasjonsløsninger i nye byggeprosjekter

ROAF gir råd og stiller krav til renovasjonsløsningen i nye byggeprosjekter, både i planprosessen og i byggesaker. De har et eget område om nyetablering på sine hjemmesider, der du finner mer informasjon og en renovasjonsteknisk veileder. 

ROAFs informasjon om nyetablering


Publisert: 08.08.2017 10.07
Sist endret: 07.08.2019 14.11