Forslag til kommunedelplan for klima og energi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Klima og energiplan for perioden 2018-2030 er under revisjon. Forslag til kommunedelplan ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av kommunestyret den 17.12.2018, sak 110/18.

Plan for klima og energi skal bidra til at Nittedal kommune reduserer utslipp av klimagasser, reduserer energibruk og går over til mer bruk av energi fra fornybare kilder. I tillegg til å være en strategisk plan for å redusere utslipp, skal planen være en handlingsplan. Planen inneholder mål og tiltak for både direkte og indirekte klimagassutslipp. Planen har fokus på å prioritere tiltak som har stor effekt på utslipp og energibruk og hvor kommunen i tillegg har stor påvirkningskraft.

Plandokumenter

Høringsdokumentene er i tillegg lagt ut til gjennomlesing på biblioteket på Kulturverket Flammen.

Merknader til planarbeidet

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 1. mars. Alle merknader merkes med «kommunedelplan for klima og energi saksnummer 17/00174» og sendes Nittedal kommune, postmottak@nittedal.kommune.no, eller sendes p.b. 63, 1483 Hagan.


Publisert: 10.01.2019 10.33
Sist endret: 10.01.2019 10.38